Filtër
Trego të gjitha
Rivendos

Prona:

 • Në shitje
Durrës Apartament apartament me 3 dhoma – 75 m²
 • 3
230.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 140 m²
 • 3
350.000
 • Në shitje
Vlorë Tokë Industriale – 7.500 m²
450.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 72 m²
 • 3
145.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 2 dhoma – 86 m²
 • 2
86.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament Garsoniere – 44 m²
37.400
 • Në shitje
Tiranë Apartament apartament me 2 dhoma – 73 m²
 • 2
99.500
 • Në shitje
Vlorë Vilë E ndarë – 294 m²
 • 4
200.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 114 m²
 • 3
85.500
 • Në shitje
Vlorë Apartament Garsoniere – 40 m²
 • 1
53.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 100 m²
 • 3
85.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 5 dhoma – 200 m²
 • 5
275.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 165 m²
 • 3
294.500
 • Në shitje
Vlorë Apartament Garsoniere – 40 m²
53.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament apartament me 3 dhoma – 84 m²
 • 3
95.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament 2+1 – 100 m²
 • 2006
 • 6
 • 2
 • 2
 • 3
85.000
 • Në shitje
Vlorë Apartament 2+1 – 140 m²
 • 2018
 • 6
 • 2
 • 2
 • 3
85.000
 • Në shitje
Tiranë Apartament apartament me 2 dhoma – 76 m²
 • 2019
84.000
 • Në shitje
Tiranë Objekte Biznesi Dyqan – 320 m²
 • 2006
2.000 /m²
 • Në shitje
Tiranë Apartament apartament me 3 dhoma – 146 m²
 • 2011
 • 1
 • 3
 • 2
450 /m²
 • Në shitje
Tiranë Apartament apartament me 2 dhoma – 110 m²
 • 5
 • 2
 • 1
100.000
 • Në shitje
Tiranë Apartament apartament me 3 dhoma – 119 m²
 • 1
 • 3
 • 2
150.000
 • Me qira
Tiranë Objekte Biznesi Dyqan – 240 m²
 • 2018
2.000
 • Me qira
Tiranë Objekte Biznesi Zyrë – 160 m²
 • 2016
1.800
 • Me qira
Tiranë Apartament 1.5 apartament me dhoma – 79 m²
 • 2015
400
 • Me qira
Tiranë Apartament apartament me 2.5 dhoma – 104 m²
 • 2008
 • 2
 • 2
600
 • Me qira
Tiranë Apartament 1.5 apartament me dhoma – 75 m²
 • 2010
 • 1
 • 1
340
 • Me qira
Tiranë Objekte Biznesi Magazinë – 150 m²
 • 2010
500
 • Me qira
Tiranë Objekte Biznesi Magazinë – 850 m²
 • 2011
2.300
 • Me qira
Tiranë Apartament apartament me 2 dhoma – 110 m²
 • 2010
 • 2
 • 2
 • 1
400
 • Me qira
Tiranë Apartament Dhomë – 45 m²
 • 2010
 • 1
 • 1
 • 1
600
 • Me qira
Tiranë Apartament apartament me 2 dhoma – 100 m²
 • 2004
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
300